Terraria tất cả các phiên bản apk


Terraria 1.2.8798

Tải xuống Terraria 1.2.8798.apk dành cho Android, 3 cách để cài đặt Terraria 1.2.8798 Phiên bản gốc của Terraria 1.2.8798.


Terraria 1.2.7899

Tải xuống Terraria 1.2.7899.apk dành cho Android, 3 cách để cài đặt Terraria 1.2.7899 Phiên bản gốc của Terraria 1.2.7899.


Terraria 1.2.7642

Tải xuống Terraria 1.2.7642.apk dành cho Android, 3 cách để cài đặt Terraria 1.2.7642 Phiên bản gốc của Terraria 1.2.7642.


Terraria 1.2.6787

Tải xuống Terraria 1.2.6787.apk dành cho Android, 3 cách để cài đặt Terraria 1.2.6787 Phiên bản gốc của Terraria 1.2.6787.


Terraria 1.2.6715

Tải xuống Terraria 1.2.6715.apk dành cho Android, 3 cách để cài đặt Terraria 1.2.6715 Phiên bản gốc của Terraria 1.2.6715.


Terraria 1.2.6667

Tải xuống Terraria 1.2.6667.apk dành cho Android, 3 cách để cài đặt Terraria 1.2.6667 Phiên bản gốc của Terraria 1.2.6667.


Terraria 1.2.11211

Tải xuống Terraria 1.2.11211.apk dành cho Android, 3 cách để cài đặt Terraria 1.2.11211 Phiên bản gốc của Terraria 1.2.11211.


Terraria 1.2.10333

Tải xuống Terraria 1.2.10333.apk dành cho Android, 3 cách để cài đặt Terraria 1.2.10333 Phiên bản gốc của Terraria 1.2.10333.


Terraria 1.1.92

Tải xuống Terraria 1.1.92.apk dành cho Android, 3 cách để cài đặt Terraria 1.1.92 Phiên bản gốc của Terraria 1.1.92.


Terraria 1.1.8

Tải xuống Terraria 1.1.8.apk dành cho Android, 3 cách để cài đặt Terraria 1.1.8 Phiên bản gốc của Terraria 1.1.8.


12>>>